Jerzy Leszczyński nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego Drukuj
10.11.2015.
 
 Jerzy Leszczyński

Jerzy Leszczyński z Ciechanowca został wybrany nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Radni wybrali także przewodniczącego sejmiku, wicemarszałków i członków zarządu.

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego obecny był pełen skład Rady. Na stanowisko Marszałka Województwa Podlaskiego zgłoszono dwie kandydatury: Mieczysław Baszko w imieniu klubów PSL i PO zgłosił Jerzego Leszczyńskiego, a Jan Dobrzyński w imieniu klubu PiS Łukasza Siekierko. Jerzy Leszczyński otrzymał 17 głosów dzięki czemu został nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

W swoim wystąpieniu Jerzy Leszczyński podziękował ustępującemu marszałkowi Mieczysławowi Baszko za dotychczasową współpracę, a koalicjantom za zaufanie jakim został obdarzony. Powiedział:  Jest to rzeczywiście ważny moment w moim życiu, ale też myślę, że ważny moment dla naszego województwa (…). Przed nami trzy lata ciężkiej pracy myślę, że sprostamy tym wszystkim wyzwaniom. Dalej powinniśmy ciężko pracować i kontynuować to, co jest planowane w strategii na lata 2014-2020 (…) Chciałbym zapewnić o gotowości współpracy ze wszystkimi szczeblami i sektorami.  

Na tej samej sesji radni wybrali wicemarszałków i członków zarządu oraz przewodniczącego sejmiku. Wicemarszałkami ponownie zostali Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz, a członkami zarządu - Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Nowym przewodniczącym sejmiku  został Jarosław Dworzański.

Jerzy Leszczyński urodził się w Ciechanowcu w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1985). Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-2002 pracował jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W 1992 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki na stypendium organizowane przez Cochran Fellowship Program, a w 1994 razem z amerykańskimi ekspertami prowadził kursy dla podlaskich doradców i rolników w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego. W 2002 roku jako pełnomocnik prezesa ARiMR organizował struktury Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie podlaskim oraz przygotowywał je do wdrażania programów unijnych. W tym samym roku został zastępcą dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży. Jest członkiem Wojewódzkiego Zarządu PSL w Białymstoku. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego głosami 8154 wyborców, uzyskał mandat radnego i został wybrany przez sejmik na Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

Jest żonaty, ma syna i dwoje wnucząt. W wolnych chwilach muzykuje, śpiewa w ciechanowieckim chórze parafialnym „Kantata” oraz zajmuje się ogrodem.


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl