Dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych Drukuj
03.12.2015.

Logo PSDiK
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

 O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:
- osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie,  której realizowana będzie inicjatywa)
- organizacje pozarządowe
- placówki oświatowe
- rady sołeckie
- rady osiedli
- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe

Tematyka proponowanych inicjatyw:
- czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
- ochrona ex situ zagrożonych gatunków
- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
- odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
- zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
- renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
- ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
- działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

                               

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl