Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
26.01.2016.


Na XIII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchania sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli osiem uchwał oraz wysłuchali podsumowania pracy Rady za 2015 rok.

Radni przyjęli uchwały w sprawie uchwalenia: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016-2030, budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. oraz ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec.

Radni podjęli także dwie uchwały dotyczące pracy Rady. Jedną w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2016 r., a drugą w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Radnemu Rady Miejskiej z wyłączeniem Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji stałej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 500 zł. Przewodniczącemu Komisji stałej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 550 zł, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 700 zł, a przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 1000 zł. Zmianie, w stosunku do lat ubiegłych, uległy tylko diety sołtysów i tak, zgodnie z nową uchwałą, przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 200 zł.

Jednym z tematów poruszanych na sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu było omówienie zakończonego projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. Przedstawiciele firmy Green Operator Sp. z o.o., która operuje siecią na zasadzie operatora operatorów, omówili zasady działania sieci. Poinformowali m.in. o prędkości Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), która wyniesie maksymalnie 512 kb/s, obszarze zasięgu PIAPu, która w zależności od warunków, w tym usytuowania i wielkości budynków, wynieść może nawet do dwóch, trzech kilometrów, a także o limitach czasowych na korzystanie z darmowego Internetu. Osoby, które chcą sprawdzić dostępność sygnału testowego mogą zgłosić się do firmy Green Operator.

W Gminie Ciechanowiec znajduje się 36 PIAPów, w tym w samym Ciechanowcu zlokalizowano cztery bezpłatne punkty dostępu: przy Urzędzie Miejskim, Dworcu PKS, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Targowicy Miejskiej.
Najważniejsze parametry charakterystyczne szacunkowo określające wielkość całej inwestycji:
- łączna szacunkowa długość sieci szerokopasmowej - ok. 436 km
- ilość uruchomionych PIAP - 387 szt.
- ilość aktywnych punktów dystrybucyjnych - 100 szt.


          Sesja Rady Miejskiej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl