Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"? Drukuj
29.03.2016.
Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?
WNIOSEK

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze Dz. U. 2016, poz. 214). Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się:

- informacja jak "krok po kroku" wypełnić wniosek

- przykładowo wypełnione wnioski  o "Rodzina 500 plus" 

Na tej samej stronie mogą także państwo pobrać do wypełnienia wniosek o rodzina 500 plus wraz z wymaganymi załącznikami.

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:
- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Przykład: Ojciec wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w kwietniu 2016 r. Jednocześnie we wniosku zaznaczył, że w rodzinie miała miejsce sytuacja uznawana za utratę dochodu (matka dziecka pobierała w 2014 r. zasiłek dla bezrobotnych, a po upływie okresu pobierania zasiłku pozostaje osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku). Ustalając dochód rodziny nie należy zatem uwzględniać dochodu osiągniętego w 2014 r. przez matkę dziecka z tytułu otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (patrz art. 2 pkt 19 lit. b Ustawy).
 
Przy składaniu wniosku elektronicznego dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki. 
 
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec składają wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który będzie prowadził postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. Wniosek będzie można złożyć w Ośrodku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

TERMINY I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r.) to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
 
Więcej informacji na www.bialystok.uw.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl


                             

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Marzena Kryńska


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl