Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
15.03.2016.
 
Na XV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej do kwoty 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W trakcie obrad radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016”, dokonali zmian w statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Natomiast nie podjęli uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 63 400,19 zł samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Radni stosownymi uchwałami wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec przy ulicy Podlaskiej, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową poprzez przystosowanie na bazę brygady patrolowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejonu Dróg w Siemiatyczach oraz wyrazili wolę udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 815 325,00 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma polegać na przebudowie drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch w lokalizacji: 0+000 – 4+110,80 o długości 4,1108 km i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka w lokalizacji: 4+110,80 – 6+564,10 o długości 2,4533 km.

Radni przyjęli, rozpatrywane w czasie obrad Komisji Rady Miejskiej informacje: o realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2015 rok, realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie grudzień 2014 – grudzień 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015, z przedstawieniem oferty promocyjnej i kulturalnej spędzania czasu w gminie Ciechanowiec, omówienie stanu wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym, a także omówieniem koncepcji działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl