XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
15.03.2016.
 
Na XV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej do kwoty 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W trakcie obrad radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016”, dokonali zmian w statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Natomiast nie podjęli uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 63 400,19 zł samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Radni stosownymi uchwałami wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec przy ulicy Podlaskiej, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową poprzez przystosowanie na bazę brygady patrolowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejonu Dróg w Siemiatyczach oraz wyrazili wolę udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 815 325,00 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma polegać na przebudowie drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch w lokalizacji: 0+000 – 4+110,80 o długości 4,1108 km i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka w lokalizacji: 4+110,80 – 6+564,10 o długości 2,4533 km.

Radni przyjęli, rozpatrywane w czasie obrad Komisji Rady Miejskiej informacje: o realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2015 rok, realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie grudzień 2014 – grudzień 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015, z przedstawieniem oferty promocyjnej i kulturalnej spędzania czasu w gminie Ciechanowiec, omówienie stanu wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym, a także omówieniem koncepcji działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl