320 mln zł na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej Drukuj
21.04.2016.

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej.

Konkurs rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br. – Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystania potencjału i walorów makroregionu, jako podstawy rozwoju biznesu. Dzięki projektom wzrośnie innowacyjność i konkurencyjność firm oraz atrakcyjność Polski Wschodniej. Powstaną również nowe miejsca pracy – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Nabór wniosków odbywa się w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Programu Polska Wschodnia (POPW). Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi tak, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę, wykorzystującą istniejące w makroregionie  walory  i  atrakcje. – W efekcie klienci otrzymają w pakiecie kompleksowy i innowacyjny produkt dostępny w różnych miejscach Polski Wschodniej  – powiedział wiceminister Hamryszczak.

Na dofinansowanie mają szansę projekty obejmujące:
•    inwestycje w spójną infrastrukturę;
•    rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
•    opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem otrzymania wsparcia z POPW jest także utworzenie minimum 20 miejsc pracy, wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie ważne jest posiadanie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia na  budowę  i/lub  innych  dokumentów wymaganych  zgodnie  z  Prawem budowlanym, do rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli wchodzą w zakres projektu).

Przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie zostaną wyselekcjonowane na podstawie kryteriów wyboru projektów, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW. Więcej na stronie www.polskawschodnia.gov.pl

Oceniane będą m.in. pod kątem:
•    innowacyjności;
•    potencjału rynkowego produktu;
•    przygotowania do realizacji;
•    zapewnienia wykonalności z puntu widzenia stabilności współpracy między członkami konsorcjum;
•    wpływu na wzrost zatrudnienia;
•    lokalizacji na obszarach wiejskich;
•    wpływu na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej; zaangażowania w realizację projektu MŚP z siedzibą na terenie obszarów wiejskich;
•    wpływu na promocję zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie POPW w zakładce „Skorzystaj” www.polskawschodnia.gov.pl

                                                                
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl