146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne Drukuj
06.05.2016.

Główna sesja tegorocznych egzaminów maturalnych odbywać się będzie w terminie od 4 do 27 maja. W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpi ponad 283 tys. osób.

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie to łącznie 146 absolwentów, w tym: 85 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 absolwentów Technikum, 18 Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz 23 osoby z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do sześciu egzaminów:
- dwóch w części ustnej ‎(z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego)
- czterech w części pisemnej: z języka polskiego (poziom podstawowy)‎, z matematyki (poziom podstawowy)‎, z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)‎ oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony)‎.

Wyboru przedmiotu dodatkowego dokonuje się spośród 17 przedmiotów. Ciechanowieccy absolwenci, spośród przedmiotów na poziomie rozszerzonym, najczęściej wybierali geografię (75 osób). Dla porównania fizykę wybrało 11 osób, a 3 absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych przystąpi do egzaminu z historii sztuki.  Absolwenci mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane w części ustnej w procentach, a w części pisemnej w procentach i na skali centylowej. Absolwent zaliczy egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 5 lipca.


146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl