Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.06.2016.

Na XVII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2015 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu sprawozdań z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sprawozdania z działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok, Referatu Promocji z pracy realizacji zadań związanych z promocją miasta i gminy oraz wykonywania innych prac za rok 2015, oraz sprawozdania z dochodów i wydatków utrzymania targowicy w 2015 roku.

Przedłożona została również informacja z wykonanych inwestycji i pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne w tym unijne, analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym oraz omówienie stanu przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl