Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu Drukuj
24.06.2016.

27 osób wzięło udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec. 

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

fot. MPI


W ramach spotkania organizacje skorzystały ze szkolenia, podczas którego omówione zostały zmiany wprowadzone w: Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawie o rachunkowości; Prawie o stowarzyszeniach. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Olender, na co dzień pracująca w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

W kolejnym punkcie spotkania reprezentująca Urząd Miejski w Ciechanowcu, Olga  Tomaszewska, przedstawiła podsumowanie realizacji Programu współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w 2015 roku, z którego wynika, że nadal mało organizacji korzysta z dotacji Gminy Ciechanowiec. Na ponad 50 organizacji z terenu gminy tylko 5 otrzymało dotacje na realizację łącznie 9 zadań publicznych.

Spotkanie było także okazją do omówienia głównych założeń Programu Współpracy na rok 2017 oraz zgłoszenia przez organizacje propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych. Zlecanie organizacjom w drodze otwartych konkursów realizacji zadań jest ważnym elementem programu, jednak nie jedynym. Jak podkreśliła Agnieszka Kieliszek z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: Aby móc osiągnąć założone w Programie cele, ważna jest efektywna współpraca, wzajemna wymiana informacji i zaangażowanie wszystkich podmiotów.

Współpraca ta opiera się na określonych w programie zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości. Do tej ostatniej zasady odwołał się w swoim przemówieniu Burmistrz Ciechanowca, Mirosław Reczko, który zwracając się do zebranych przypomniał, że współpraca obu stron opiera się m.in. na zasadzie pomocniczości, którą w 1931 roku w encyklice „Quadrogesimo Anno” sformułował Papież PIUS XI: Jest prawdą, a historia dobitnie o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe organizacje. Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać.


Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl