Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu Drukuj
24.06.2016.

27 osób wzięło udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec. 

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

fot. MPI


W ramach spotkania organizacje skorzystały ze szkolenia, podczas którego omówione zostały zmiany wprowadzone w: Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawie o rachunkowości; Prawie o stowarzyszeniach. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Olender, na co dzień pracująca w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

W kolejnym punkcie spotkania reprezentująca Urząd Miejski w Ciechanowcu, Olga  Tomaszewska, przedstawiła podsumowanie realizacji Programu współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w 2015 roku, z którego wynika, że nadal mało organizacji korzysta z dotacji Gminy Ciechanowiec. Na ponad 50 organizacji z terenu gminy tylko 5 otrzymało dotacje na realizację łącznie 9 zadań publicznych.

Spotkanie było także okazją do omówienia głównych założeń Programu Współpracy na rok 2017 oraz zgłoszenia przez organizacje propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych. Zlecanie organizacjom w drodze otwartych konkursów realizacji zadań jest ważnym elementem programu, jednak nie jedynym. Jak podkreśliła Agnieszka Kieliszek z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: Aby móc osiągnąć założone w Programie cele, ważna jest efektywna współpraca, wzajemna wymiana informacji i zaangażowanie wszystkich podmiotów.

Współpraca ta opiera się na określonych w programie zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości. Do tej ostatniej zasady odwołał się w swoim przemówieniu Burmistrz Ciechanowca, Mirosław Reczko, który zwracając się do zebranych przypomniał, że współpraca obu stron opiera się m.in. na zasadzie pomocniczości, którą w 1931 roku w encyklice „Quadrogesimo Anno” sformułował Papież PIUS XI: Jest prawdą, a historia dobitnie o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe organizacje. Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać.


Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl