Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.08.2016.

Na XVIII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec; zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec oraz ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.

Radni w związku z sugestiami zmian Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęli ponownie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Podjęto uchwałę uznającą za niezasadną skargę na działalność Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o przedłożeniu informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE za 2015 rok oraz przygotowaniu obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl