Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.11.2016.

Na XX sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2016 rok, podatków w 2017 roku i programów regulujących różne aspekty funkcjonowania gminy w nadchodzącym roku.

Uchwały dotyczące: określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 zostały przyjęte bez żadnych zmian. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok został wykreślony w zadaniu numer 3 podpunkt 17, a w „Programie Współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wpisano kwoty przeznaczone na realizację zadań w poszczególnych obszarach: I - 2.000 zł, II - 3.000 zł, III - 7.000 zł, IV - 5.000 zł, V - 15.000 zł, VI - 10.000 zł, VII - 366.000 zł.

W czasie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Burmistrza między sesjami, informacjami z analizy oświadczeń majątkowych i o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2015/2016 oraz z wykazem dochodów z dzierżawy obiektów gminnych, a także informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezrobocia w Gminie Ciechanowiec za okres 3 kwartałów 2016 roku.

Obecny na sesji Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński przedstawił wojewódzkie inwestycje na terenie Gminy Ciechanowiec - realizowane i planowane.

W czasie sesji  ze społeczeństwem Ciechanowca pożegnał się asp. sztab. Krzysztof Śliwiński, który został Kierownikiem Posterunku Policji w Czyżewie, a przywitał się nowy Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu asp. Robert Sutkowski.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl