Program
XX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.11.2016.

Na XX sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2016 rok, podatków w 2017 roku i programów regulujących różne aspekty funkcjonowania gminy w nadchodzącym roku.

Uchwały dotyczące: określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 zostały przyjęte bez żadnych zmian. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok został wykreślony w zadaniu numer 3 podpunkt 17, a w „Programie Współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wpisano kwoty przeznaczone na realizację zadań w poszczególnych obszarach: I - 2.000 zł, II - 3.000 zł, III - 7.000 zł, IV - 5.000 zł, V - 15.000 zł, VI - 10.000 zł, VII - 366.000 zł.

W czasie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Burmistrza między sesjami, informacjami z analizy oświadczeń majątkowych i o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2015/2016 oraz z wykazem dochodów z dzierżawy obiektów gminnych, a także informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezrobocia w Gminie Ciechanowiec za okres 3 kwartałów 2016 roku.

Obecny na sesji Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński przedstawił wojewódzkie inwestycje na terenie Gminy Ciechanowiec - realizowane i planowane.

W czasie sesji  ze społeczeństwem Ciechanowca pożegnał się asp. sztab. Krzysztof Śliwiński, który został Kierownikiem Posterunku Policji w Czyżewie, a przywitał się nowy Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu asp. Robert Sutkowski.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl