buy medication online
 
Dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Drukuj
23.11.2016.
Dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ogłosiło nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc jest przyznawana na operacje realizowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w tym w gminie Ciechanowiec. Należy pamiętać, że wnioskowana operacja musi być zgodna z celami zawartymi w LSR Stowarzyszenia  LGD „Brama na Podlasie” na lata 2014-2020. (Celem ogólnym II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD; Celem szczegółowym 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie działalności gospodarczej).

Wnioski można składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22) od 5 do 19 grudnia 2016 r. do godz. 15.00.
 
 
Ogłoszenia wraz pełną dokumentacją dostępne są także w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 21 i 22
tel.: 86 275 25 92, wew. 38 i 39, e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card