Karta Dużej Rodziny Drukuj

Karta Dużej Rodziny

Od 16.06.2014 r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 
Komu przysługuje:
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Jakie dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności:  
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,  
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza.  

Wniosek:
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, osoba do kontaktu: Alina Klejzerowicz, pok. nr 21 lub w wersji elektronicznej poprzez stronę empatia.mpips.gov.pl.

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl   - lista jest aktualizowana na bieżąco.
 
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl