Program
XXIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
22.02.2017.

Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Kolejnym krokiem będzie przekazanie uchwały do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Ciechanowcu podejmie w terminie do 31 marca 2017 roku, uchwałę  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Na mocy uchwały Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu włączone zostało do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu na następujących  warunkach:
- Szkoła Podstawowa  im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku.
- kształcenie w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne będą prowadzone pod dwoma adresami. Oddziały przedszkolne oraz zajęcia dydaktyczne dla klas I-VI będą odbywały się w budynku szkoły podstawowej, natomiast zajęcia dydaktyczne dla klasy VII, a docelowo klas VII-VIII oraz klas gimnazjalnych w budynku dotychczasowego gimnazjum.

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Ciechanowca złożył radnym sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował o:
- złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu;
- otrzymaniu pozwolenia na budowę biblioteki;
- otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na „Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”;
- wpłynięciu do Urzędu Miejskiego 359 deklaracji dotyczących udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych, w tym 111 związanych z instalacjami fotowoltaicznymi z czego 37 to deklaracje tzw. hybrydowe czyli złożone zarówno na kolektory jaki i fotowoltaikę;
- podpisaniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowy na współfinansowanie projektu obwodnicy Ciechanowca;
- przygotowywaniu przez Referat Inwestycji wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na wykonanie elewacji budynku dawnej synagogi;
- wydaniu nowego numeru Wieści Ciechanowieckie, które bezpłatnie, dostępne jest w holu Urzędu Miejskiego, Punkcie Informacji Turystycznej i bibliotece ;
- otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach współpracy z Białorusią;

W swoim sprawozdaniu Burmistrz zaprosił zebranych do wzięcia udziału w drugiej już dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec rozwiązaniami. Dyskusja odbędzie się w czwartek 23 lutego o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Do pobrania załączniki do uchwały określające:
1)    plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2)    plan sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3)    projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowym
Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowymDyrektor COKiS i Koło Wędkarskie "Jazgarz" zwracają się z prośbą o niekorzystanie 27 maja w godz. 14.30-17.00 z jednostek pływających o napędzie motorowym... »»
 
Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl