Program
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.06.2017.

21 czerwca 2017 r. roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Informacja o koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca.
5.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.”
1) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
2) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2016 rok.
8.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030;
3) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
4) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.
9.
Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.
10.
Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
11.Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12.
Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku.
13.
Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Sprawy różne.
16.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXVIII sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia dotacji... »»
 
Zaproszenie na "Wianki na Nurcu"
Woda i ogień podczas tegorocznych Wianków na Nurcu Zapraszamy na "Wianki na Nurcu" - jedną z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która odbędzie się w sobotę 23 czerwca. W programie wiele atrakcji, w tym m.in. obóz historyczny... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 26-27.06.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Zdjęcie z www.pixabay.com. Autor: kalhhOrganizator wycieczek i innych form zajęć z dziećmi, zatrudniający wychowawców, bądź opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązany jest do... »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na  wystawę czasową "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia". Wystawa czynna w siedzibie... »»
 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
PODR w Szepietowie zaprasza 23-24 czerwca 2016 r. na Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
Logo KRUSKRUS w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wypoczynek dzieci łączony jest z rehabilitacją wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego... »
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl