Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.06.2017.

21 czerwca 2017 r. roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Informacja o koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca.
5.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.”
1) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
2) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2016 rok.
8.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030;
3) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
4) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.
9.
Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.
10.
Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
11.Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12.
Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku.
13.
Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Sprawy różne.
16.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl