Program
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.06.2017.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2016 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 spośród obecnych radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Obecnych było 12 radnych.

Radni przyjęli ponadto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030, przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy K. Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec. Zostały też wprowadzone zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec, zabraniające wrzucania do pojemników na metale i tworzywa sztuczne: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz zakazujące mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Został też określony termin i nieruchomości podlegające obowiązkowej deratyzacji.

Prowadzący sesję poinformował o przedłożeniu Radzie: sprawozdania z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku, informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Podlaskiego Święta Chleba, informacji o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Radni uchwalili też wniosek w sprawie przygotowania informacji o kosztach prowadzenia szkół w Radziszewie Starym i Łempicach w trybie czteroklasowym i ośmioklasowym, przygotowany w czasie posiedzenia komisji, kiedy radni analizowali projekt organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.

Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami oraz poinformował o planowanym na 4 lipca 2017 r. spotkaniu w sprawie konsultacji koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca. Obecnie koncepcja obejmuje pięć wariantów przebiegu trasy - można się z nią zapoznać na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl. 


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowym
Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowymDyrektor COKiS i Koło Wędkarskie "Jazgarz" zwracają się z prośbą o niekorzystanie 27 maja w godz. 14.30-17.00 z jednostek pływających o napędzie motorowym... »»
 
Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl