Terminy składania sprawozdań Drukuj
23.06.2017.
 
Organizacje pozarządowe muszą złożyć sprawozdania finansowe, nawet jeśli nie miały przychodów i kosztów. 10 lipca mija ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

W 2017 roku, termin na złożenie sprawozdania do KRS przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą, mija w poniedziałek 17 lipca. Również 17 lipca mija termin na złożenie sprawozdania w bazie sprawozdań OPP przez organizacje pożytku publicznego.
 
Sprawozdania finansowego nie muszą sporządzać organizacje, które stosują uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
 
Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości organizacja pozarządowa sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla większości organizacji rok obrotowy skończył się 31 grudnia. Informacja o tym kto przyjmuje sprowadzanie znajduje się w statucie organizacji. Dla większości stowarzyszeń będzie to Walne Zebranie Członków.

Gdy sprawozdanie zostanie przyjęte organizacja ma 10 dni na wysłanie sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym "kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe".

Więcej informacji o obowiązkach sprawozdawczych organizacji czytaj na ngo.pl
 
Zachęcamy także do przeczytania cyklu o sprawozdaniach finansowych przygotowanych przez redakcję portalu ngo.pl:
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl