buy medication online
 
Drugie konsultacje społeczne projektu obwodnicy Drukuj
19.07.2017.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA sp. z o.o. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami:

- w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14
 
- w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
 
W ramach spotkań z mieszkańcami w terminie do 22-08-2017 r. w Urzędzie Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo oraz Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, zostanie udostępniony do wglądu plan sytuacyjny dotyczący budowy obwodnicy Ciechanowca oraz formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji bądź w siedzibie Urzędu Gminy Klukowo, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu lub przesyłać w terminie do 22-08-2017 r. na adres:

- Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18–230 Ciechanowiec, faks: 85 277 10 66, e-mail: info@ciechanowiec.pl
- Urząd Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18–214 Klukowo, faks: 86 277 45 42, e-mail: ug@klukowo.pl
- Biuro Projektów „ARTERIA" sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, e-mail: arteria1@o2.pl
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Zakres opracowania:
- wykonanie obejścia miasta Ciechanowiec w celu ominięcia terenu zabudowanego o parametrach drogi klasy min. G i nośności 115kN,
- budowa drogowych obiektów inżynierskich,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa chodników w terenie zabudowanym,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,
- budowa zjazdów,
- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,
- budowa dróg serwisowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa przejść dla pieszych wraz z azylami – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem – o ile zajdzie taka konieczność,
- przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją,
- budowę kanału technologicznego – o ile zajdzie taka konieczność,
- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- budowa stacji pogodowych.                                                      
Dyrektor PZDW w Białymstoku
mgr. inż. Józef Władysław Sulima
 

Powiększ

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card