Program
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.09.2017.

Wręczeniem kwiatów i pamiątkowego grawertonu lekarzowi medycyny Pani Elżbiecie Niczyporuk, rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. W ten sposób Burmistrz Ciechanowca w imieniu własnym i mieszkańców wyraził podziękowanie za 50 lat pracy lekarskiej w Gminie Ciechanowiec.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawach:  
– zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
– przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
– ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
–  przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
Nie uchwalono uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, która będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Miejskiej.

W ostatnich punktach obrad radni przyjęli informacje z oceny wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok oraz informacje z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych oraz omówieniu spraw różnych posiedzenie  XXVIII sesji Rady Miejskiej zostało zamknięte.

Treści podjętych uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Gminy Ciechanowiec bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji Rada Miejska – Uchwały Rady Miejskiej .


          Sesja Rady Miejskiej 

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Konkurs "Nie stój w kolejce..."
Konkurs "Nie stój w kolejce..." Każda osoba pełnoletnia może wziąć udział w Konkursie „Nie stój w kolejce - zarejestruj się do lekarza przez Internet”. Do wygrania jest jeden z pięciu tabletów marki HUAWEI MediaPad T3 10 LTE...  »»
 
Unieważnienie konkursów ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego unieważnia otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości... »»
 
Koniec roku w NGO
logo NGO
Koniec roku to czas gdy organizacje pozarządowe rozliczają projekty, piszą sprawozdania, sprawdzają czy zostały opłacone wszelkie faktury i rachunki związane z realizacją zadań finansowanych z dotacji... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Burmistrz Ciechanowca odwołuje otwarty konkurs ofert
Herb Ciechanowca
Burmistrz Ciechanowca odwołuje otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 18.12.2017 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl