Program
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.09.2017.

Wręczeniem kwiatów i pamiątkowego grawertonu lekarzowi medycyny Pani Elżbiecie Niczyporuk, rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. W ten sposób Burmistrz Ciechanowca w imieniu własnym i mieszkańców wyraził podziękowanie za 50 lat pracy lekarskiej w Gminie Ciechanowiec.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawach:  
– zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
– przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
– ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
–  przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
Nie uchwalono uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, która będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Miejskiej.

W ostatnich punktach obrad radni przyjęli informacje z oceny wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok oraz informacje z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych oraz omówieniu spraw różnych posiedzenie  XXVIII sesji Rady Miejskiej zostało zamknięte.

Treści podjętych uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Gminy Ciechanowiec bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji Rada Miejska – Uchwały Rady Miejskiej .


          Sesja Rady Miejskiej 

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXVIII sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia dotacji... »»
 
Zaproszenie na "Wianki na Nurcu"
Woda i ogień podczas tegorocznych Wianków na Nurcu Zapraszamy na "Wianki na Nurcu" - jedną z najstarszych imprez organizowanych w Ciechanowcu, która odbędzie się w sobotę 23 czerwca. W programie wiele atrakcji, w tym m.in. obóz historyczny... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 26-27.06.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Zdjęcie z www.pixabay.com. Autor: kalhhOrganizator wycieczek i innych form zajęć z dziećmi, zatrudniający wychowawców, bądź opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązany jest do... »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na  wystawę czasową "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia". Wystawa czynna w siedzibie... »»
 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
PODR w Szepietowie zaprasza 23-24 czerwca 2016 r. na Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
Logo KRUSKRUS w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wypoczynek dzieci łączony jest z rehabilitacją wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego... »
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl