Na co przeznaczamy pieniądze z funduszu sołeckiego Drukuj
24.10.2017.

W Gminie Ciechanowiec utworzonych jest 31 sołectw. Na niektóre z nich składa się kilka miejscowości. Od siedmiu lat mieszkańcy sołectw mają możliwość podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Pozwala im na to Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku

Na każde sołectwo przypada kwota uzależniona od liczby mieszkańców sołectwa oraz od dochodów gminy. W ramach funduszu sołeckiego mogą być realizowane tylko takie projekty, które spełniają trzy warunki: służą poprawie życia mieszkańców, należą do zadań własnych gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. O tym jaki projekt będzie zrealizowany decydują mieszkańcy sołectw głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Muszą to zrobić najpóźniej we wrześniu gdyż 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki, upływa termin złożenia wniosku na sfinansowanie projektu. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, Rada Miejska podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy.

W 2018 roku planowana kwota budżetu Funduszu Sołeckiego wynosi 331 310 złotych, z czego 96 404 złotych to kwota na remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej, którą przeznaczyły wsie: Antonin, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kobusy, Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Wypychy, Winna-Poświętna, Winna-Stara i Winna-Wilki.

Pozostała kwota wynosi 234 906 złotych, a mieszkańcy sołectw planują przeznaczyć ją na:
- remonty i doposażenie świetlic w Skórcu, Pobikrach, Kozarzach, Radziszewie-Sobiechowie i Malcu
- montaż oświetlenia ulicznego: Antonin, Dąbczyn, Nowodwory
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego do remiz: OSP Koce Basie, OSP Radziszewo Króle, OSP Winna-Chroły, OSP Tworkowice, OSP Kozarze
- remont budynku remizy OSP Koce Basie
- zakup kostki brukowej do utwardzenia pobocza we wsi Czaje Bagno
- naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Wólka, Kozarze, Kosiorki i wsi Gaj, Pobikry, Skórzec, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze
- przebudowa i rozbudowa placu w miejscowości Łempice
- naprawa bieżąca rowów na terenie sołectwa Przybyszyn i Kostuszyn oraz wykonanie chodnika we wsi Przybyszyn
- wytyczenie granic drogi gminnej na terenie sołectw: Pobikry i Tworkowice

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl