buy medication online
 
Na co przeznaczamy pieniądze z funduszu sołeckiego Drukuj
24.10.2017.

W Gminie Ciechanowiec utworzonych jest 31 sołectw. Na niektóre z nich składa się kilka miejscowości. Od siedmiu lat mieszkańcy sołectw mają możliwość podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Pozwala im na to Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku

Na każde sołectwo przypada kwota uzależniona od liczby mieszkańców sołectwa oraz od dochodów gminy. W ramach funduszu sołeckiego mogą być realizowane tylko takie projekty, które spełniają trzy warunki: służą poprawie życia mieszkańców, należą do zadań własnych gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. O tym jaki projekt będzie zrealizowany decydują mieszkańcy sołectw głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Muszą to zrobić najpóźniej we wrześniu gdyż 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki, upływa termin złożenia wniosku na sfinansowanie projektu. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, Rada Miejska podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy.

W 2018 roku planowana kwota budżetu Funduszu Sołeckiego wynosi 331 310 złotych, z czego 96 404 złotych to kwota na remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej, którą przeznaczyły wsie: Antonin, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kobusy, Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Wypychy, Winna-Poświętna, Winna-Stara i Winna-Wilki.

Pozostała kwota wynosi 234 906 złotych, a mieszkańcy sołectw planują przeznaczyć ją na:
- remonty i doposażenie świetlic w Skórcu, Pobikrach, Kozarzach, Radziszewie-Sobiechowie i Malcu
- montaż oświetlenia ulicznego: Antonin, Dąbczyn, Nowodwory
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego do remiz: OSP Koce Basie, OSP Radziszewo Króle, OSP Winna-Chroły, OSP Tworkowice, OSP Kozarze
- remont budynku remizy OSP Koce Basie
- zakup kostki brukowej do utwardzenia pobocza we wsi Czaje Bagno
- naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Wólka, Kozarze, Kosiorki i wsi Gaj, Pobikry, Skórzec, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze
- przebudowa i rozbudowa placu w miejscowości Łempice
- naprawa bieżąca rowów na terenie sołectwa Przybyszyn i Kostuszyn oraz wykonanie chodnika we wsi Przybyszyn
- wytyczenie granic drogi gminnej na terenie sołectw: Pobikry i Tworkowice

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card