Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu Drukuj
30.12.2009.


 Logo rpowp

W 2010 roku zrealizowany został projekt docieplenie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.
 
Prace objęły m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej elewacji, wymianę całego dachu, modernizację kotłowni i wymianę grzejników. Zadanie to współfinansowane jest z RPOWP, V Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”.
 
Dzięki dotacji z RPOWP udało się wykonać termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. Stała się konieczna, gdyż obiekt był w złym stanie technicznym. Powstał w latach 1967- 1968  i miał szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania, m.in. niesprawną instalację CO, nieszczelne okna. To powodowało duże straty energii.
 
W ramach inwestycji wymieniono okna, ocieplono ściany wewnętrzne i stropodach, zmodernizowano również system grzewczy – wymieniono instalację CO i kotłownię na olejową.
Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej, a dzięki temu przyczyniła się do zmniejszenia strat energii zużywanej w trakcie ogrzewania. Zmniejszyła się tym samym emisja gazów do atmosfery, co wpływa korzystnie na jakość środowiska naturalnego.

Wykonawcą robót był białostocki Zakład Robót Budowlano-Sanitarnych s.c. Bożena Skalmowska i Wojciech Skalmowski.
 
Wartość projektu to 1.383.709,15 złotych, w tym dofinansowanie 691.750,87 zł
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl