Uchwały określające system gospodarowania odpadami Drukuj


Uchwały określające system gospodarowania odpadami:

uchwała nr 110/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3469,

uchwała nr 191/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 436,

uchwała nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1 ,

- uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz. 1124 ,

- uchwała nr 179/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 138,

- uchwała nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz.1125 ,

- uchwała nr 192/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 437.

 


         
 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl