Uchwały określające system gospodarowania odpadami Drukuj


Uchwały określające system gospodarowania odpadami:

uchwała nr 110/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3469,

uchwała nr 191/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 436,

uchwała nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1 ,

- uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz. 1124 ,

- uchwała nr 179/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 138,

- uchwała nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz.1125 ,

- uchwała nr 192/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 437.

 


         
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl