Program
Porozumienie o współpracy Drukuj
01.02.2006.

 
Herb Ciechanowca  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 31 stycznia 2006 roku

Logo Policji

pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Stanisława Łapiaka – Burmistrza Ciechanowca
a Powiatową Komendą Policji w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowaną przez Jarosława Stankiewicza – Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Ciechanowiec, strony zobowiązują się do wieloletniej współpracy w zakresie polepszenia warunków pracy na Posterunku Policji w Ciechanowcu.
Gmina Ciechanowiec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach remontów budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu oraz poprawy estetyki otoczenia obiektu. Zakres prac  ustali corocznie Burmistrz Ciechanowca w porozumieniu z Kierownikiem Posterunku Policji w Ciechanowcu. Samorząd Ciechanowca zabezpieczy w budżecie gminy na dany rok środki finansowe, niezbędne do wykonania ustalonego zakresu prac.

Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Porozumienie o współpracy

Porozumienie podpisali: Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Burmistrz Ciechanowca

Porozumienie o współpracy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl