Winna z tradycją w przyszłość Drukuj
08.02.2006.


 W piątek 03. 02. 2006 odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu i przedstawieniu programu sesji, uczczono minutą ciszy ofiary katastrofy w Katowicach.

Następnie Burmistrz Ciechanowca przedstawił projekt porozumienia trójstronnego „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009”. Po dokonaniu przez Radę, związanych z tym, zmian w planie budżetowym na 2006 rok, nastąpiło uroczyste podpisanie aktu porozumienia.

 Winna z tradycją w przyszłość Winna z tradycją w przyszłość Winna z tradycją w przyszłość

WINNA Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 2006–2009
porozumienie zawarte w dniu 3 lutego 2006 roku


pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Burmistrza Stanisława Łapiaka, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej reprezentowaną przez ks. proboszcza Zbigniewa Rycaka i Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowanym przez Starostę Bogdana Zielińskiego.

Winna-Poświętna jako najstarsza parafia gminy Ciechanowiec powstała w XV wieku. Granice beneficjum kościelnego wyznaczył pomiędzy 1416 a 1430 rokiem starosta drohicki Mikołaj Nassuta, a pierwszy kościół został ufundowany przez szlachtę z rodów herbów Trzaska i Cholewa przed 1432 rokiem.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem 16 wsi, w których mieszka ponad 1600 osób. Dzieci uczą się w trzech szkołach podstawowych – w Łempicach, Kocach-Schabach i Starym Radziszewie.

Bogactwem Ziemi Wińskiej są jej mieszkańcy z ich tradycyjną gospodarnością i kulturą rolną. Wysoki poziom hodowli bydła i produkcji mleka pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Porozumienie określa działania, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców poprzez:

  • modernizację dróg gminnych,
  • poprawę bezpieczeństwa drogi powiatowej, tj. budowę parkingu, chodników oraz wyznaczenie przejść dla pieszych przy kościele parafialnym,
  • remont strażnicy i zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnie-Poświętnej,
  • utworzenie Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w celu aktywizacji społeczności, rozwoju oświaty i kultury, wzmacniania więzi lokalnej, a w szczególności kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży.

Winna z tradycją w przyszłość

Porozumienie podpisali: Burmistrz Ciechanowca, Proboszcz parafii Winna Poświętna i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Winna z tradycją w przyszłość

Winna z tradycją w przyszłość

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl