Zaproszenie na Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych Drukuj
13.09.2018.
 
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Podlaskim Forum Organizacji Pozarządowych.
 
Tegoroczne Forum będzie realizowane pod hasłem – „W przyszłość z refleksją o przeszłości”, odbędzie się w dniach 29 września - 30 września 2018 r. Miejscem spotkania będą SPODKI przy ul. Świętego Rocha 14, w Białymstoku.

Główną ideą Forum jest integracja sektora i stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących:

- historii ruchu obywatelskiego,
- kluczowych wartości  III sektora,
- doświadczeń 15 lat działalności na rzecz pożytku publicznego, 
- skutecznego liderowania, animowania środowisk lokalnych.

Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli określić, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jakie są perspektywy rozwoju sektora, co zrobić, aby trwał w nim „zdrowy duch obywatelski”. Warto wspólnie zastanowić się, jakie warunki są potrzebne aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców, zachęcić do wspólnego diagnozowania i rozwijania potencjału społeczności.

Pierwszy dzień będzie poświęcony wspólnej refleksji i dyskusji, a drugi dzień podniesieniu kompetencji członków organizacji. Program w załączeniu.

Zgłoszenia do 21 września pod linkiem  formularz zgłoszeniowy.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Z poważaniem
 
                          W imieniu organizatorów
Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego  
 
Organizatorzy:  Zarząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Podlaska Sieć Pozarządowa  
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl