XL sesja Rady Miejskiej Drukuj
13.09.2018.

W czasie obrad sesji Rady Miejskiej, radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały, także tę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec, której postanowienia wejdą w życie dopiero w następnej kadencji.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o trwających pracach przy przebudowie drogi gminnej we wsi Tworkowice, która ma potrwać do 14 września; o przebudowie ulicy Wińskiej, gdzie prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu; o zbliżających się do końca pracach na żwirowej drodze dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare; o wycięciu z inicjatywy sołtysa Kobus zarośli z pasa drogowego dwóch dróg w Radziszewie Starym; o uzyskaniu pozwolenia na budowę ul. Wąskiej; a także o rozpoczęciu montażu paneli solarnych do podgrzewu CWU, który ma potrwać do końca października. 

Gmina Ciechanowiec wniosła protest do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie naliczania punktów (zamiast 59 powinno być 65) w projekcie dotyczącym instalacji kotłów na pellet i czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku odrzucenia protestu, wkrótce ogłoszony zostanie kolejny nabór, w którym będzie można wziąć udział. Podpisany został akt notarialny i Gmina przejęła dom ofiarowany przez mieszkańca Ciechanowca z przeznaczeniem dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Połowa z 321 zgłoszeń strat w płodach rolnych spowodowanych suszą została we wtorek złożona w Urzędzie Marszałkowskim.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wpisał „Budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” do „Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”. Szanse na realizację tego przedsięwzięcia są spore, ponieważ jest to najmniejsze i najmniej kosztowne zadanie w planie transportowym i łatwiej będzie znaleźć środki finansowe na jego wykonanie. Zakończył się przetarg na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany". Wpłynęło 5 ofert - najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm: Maksbud, Unibep i Trakt, ale opiewa ona na 153,337 mln zł, gdy budżet inwestora wynosi 69,965 mln zł.

Na końcu swojego wystąpienia Burmistrz zaprosił wszystkich na kilka zbliżających się wydarzeń: 13 września do Białowieży na promocję albumu "4 Podlaskie Perły"; w niedzielę 16 września na rajd rowerowy „Szlakiem Pamięci" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz w niedzielę 14 października na uroczyste otwarcie nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały, w tym tę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec. W związku z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), zaistniała konieczność wprowadzenia licznych zmian w Statucie Gminy. Wśród 23 wprowadzonych zmian najważniejsze wydają się te związane z wprowadzeniem nowego dokumentu - raportu o stanie gminy zamiast dotychczasowego sprawozdania; związane ze zmianami w systemie głosowania, które będzie odbywało się na dwa sposoby – drogą elektroniczną, przy pomocy sprzętu i tradycyjną, przez podniesienie ręki oraz utworzeniem nowej komisji w radzie miejskiej pod nazwą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl