Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów Drukuj
29.10.2018.
 
Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do komisji także ekspertów, czyli osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych (np. osoby realizujące projekty społeczne, pracujące w instytucjach publicznych, uczelniach wyższych, przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych) z województwa podlaskiego.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 29 października do 15 listopada 2018 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:
a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej  2019”,
lub
b) elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2019”).


                    

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl