II sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.11.2018.

W obecnej kadencji radni pracować będą w czterech, a nie w trzech, jak było do tej pory, stałych komisjach. Zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym powołano nową Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

W skład Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczącą została Agata Koc, weszli radni Violetta Maria Zdunek i Włodzimierz Słonecki. Rada Miejska uchwaliła także powołanie Komisji Rewizyjnej. Jej członkowie to Maria Jadwiga Radziszewska, Przemysław Dybowski i Krzysztof Koc, przewodniczącą została Aneta Joanna Czarnecka.

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wybrano Zygmunta Józefa Koska, w skład komisji weszli Dorota Niemyjska, Marek Karolewski i Stanisław Szczepan Kietliński. Natomiast do składu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu zostali wybrani Katarzyna Sylwia Wilkowska, Tadeusz Łopaciuk i Antoni Malinowski. Przewodniczącym tej komisji został Jan Krzysztof Binaś.

Ponadto radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ciechanowca; uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec.

Nie podjęto uchwał w sprawach określenia stawek podatku od środków transportowych oraz określenia stawek podatku od nieruchomości. Kwoty tych podatków pozostaną na poziomie roku 2018.

Podczas sesji burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przedstawił Radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym powiedział o szeregu spotkań jakie odbył m.in. z przedstawicielami Wód Polskich, gdzie głównym tematem było utworzenie przy rzece Nurzec zbiorników retencyjnych; ze spółką Blue Gaz w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Ciechanowiec oraz z warszawską firmą Sanito w sprawie opóźnień w montażu paneli solarnych w Gminie Ciechanowiec. Poinformował też o zmianach personalnych na stanowiskach w Referatach: Inwestycji, Finansowym, Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i w Biurze Rady Miejskiej.

Burmistrz powiedział także, że zapoznał się ze stanem zadłużenia gminy i planowanych do zaciągnięcia kredytach. „Pracujemy nad tym, żeby kredytu zaciągnąć jak najmniej. Odbyłem spotkanie ze wszystkimi kierownikami jednostek. Zwróciłem się do nich by wykazali wszelkie nadwyżki jakie mają na ten rok. Będziemy to wszystko zbierać, żeby suma kredytu była jak najmniejsza.” - zadeklarował burmistrz.

W sprawach różnych i wnioskach mieszkańcy poruszyli m.in. kwestie związane z utrudnieniem przejazdu w dzień targowy do wsi Zadobrze.

Z imiennym wykazem głosowań radnych można zapoznać się na stronie: ciechanowiec.esesja.pl

Sesja Rady Miejskiej

 

Informator

Szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019
Logo ARiMRW związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2019, ARiMR zaprasza rolników... »»
 
Bezpłatne szkolenie dla rolników
Bezpłatne szkolenie dla rolnikówBurmistrz Ciechanowca oraz firma Agroekspert Kaczyńscy zapraszają 6 marca 2019 r. o godz. 11.00  do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na bezpłatne szkolenie dla rolników... »»
 
Bezpłatne badania mammograficzne
21 lutego 2019 roku w Ciechanowcu można będzie wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Na badanie może zarejestrować się każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat... »»
 
Spotkanie informacyjne poświęcone nowej ofercie grantowej NIW
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zaproszenie na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich - nowej ofercie grantowej Narodowego Instytutu Wolności... »»
 
Godziny otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Nastąpiła zmiana godzin otwarcia w miesiącu lutym filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i filii w Pobikrach... »»
 
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu składa podziękowanie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu za wsparcie finansowe w postaci 2500 zł... »»
 
Cykl Turniejów Tenisa Stołowego open dla dorosłych
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOd niedzieli 27 stycznia 2019 r. w hali sportowej COKiS przy ul. 11 Listopada 5A trwa Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych...  »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 22.02.2019 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl