buy medication online
 
V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
24.01.2019.

W czasie piątej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni zapoznali się z informacją z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018” oraz podjęli dwie uchwały: w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Wybory w jednostkach pomocniczych gminy rozpoczną się 24 stycznia w sołectwie Radziszewo-Sieńczuch, następnie 25 stycznia odbędą się w sołectwie Łempice, 27 stycznia - organy wykonawcze wybiorą Kobusy i ciechanowieckie Osiedle Nr 2, 28 stycznia - Kozarze i Wojtkowice Stare, 29 stycznia - Koce-Basie, 30 stycznia - Koce-Piskuły i Koce-Schaby, 31 stycznia - Antonin i Bujenka, 1 lutego - Ciechanowczyk i Zadobrze, 3 lutego - Osiedle Nr 1, 4 lutego - Czaje-Bagno i Czaje-Wólka, 5 lutego - Kosiorki i Kułaki, , 7 lutego - Malec i Skórzec, 8 lutego - Dąbczyn i Trzaski, 11 lutego - Pobikry i Radziszewo-Króle, 12 lutego - Radziszewo Stare i Tworkowice, 13 lutego - Nowodwory, 14 lutego - Winna-Chroły, Winna-Poświętna i Winna-Wypychy, 15 lutego - Przybyszyn, Wojtkowice-Dady i Wojtkowice-Glinna.

Burmistrz Ciechanowca swoje wystąpienie rozpoczął od wręczenia podziękowań ciechanowieckim przedsiębiorcom za dofinansowanie świątecznego oświetlenia miasta: Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Grzegorzowi Łopuskiemu, Konradowi Wyszyńskiemu, Zbigniewowi Radziszewskiemu, Dariuszowi Kamińskiemu i Leszkowi Pełszykowi.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- kilku spotkaniach z prezesem Firmy "Sanito" realizującej montaż kolektorów słonecznych, w czasie których wynegocjowano ubezpieczenie na 3 lata wszystkich zamontowanych kolektorów, przeprowadzenie na przełomie marca i kwietnia tzw. serwisu "zerowego"- rozruchowego oraz okresu 5 lat na przeglądy gwarancyjne;
- złożeniu wniosku o dofinansowanie na zamontowanie pomp ciepła, fotowoltaikę i remont budynku COKiS przy ul. 11 Listopada;
- rozstrzygnięciu przetargów na dostawę oleju opałowego do Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ciechanowiec;
- spotkaniu z Wójtem Gminy Nur w sprawie drogi Ciechanowiec - Kramkowo Lipskie, na którym podjęto decyzję o sporządzeniu projektu; o spotkaniach z firmą GAZ-SYSTEM w sprawie przebiegu linii przesyłowej gazu na terenie naszej gminy;
- spotkaniu z przedstawicielami firmy Blue Gaz, która jest zainteresowana wybudowaniem  „wyspy”, z której rozprowadzana by była w Ciechanowcu sieć gazociągu;
- poszukiwaniach inwestora, który wszedłby na miejsce zlikwidowanego „Stołu Polskiego”;
- wizytach w szkołach, po których widać konieczność reformy ciechanowieckiej sieci szkół oraz potrzebę dużych nakładów finansowych na zmodernizowanie budynku ciechanowieckiej szkoły podstawowej.

Burmistrz wyjaśniał zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które zostaną właścicielami gruntów, przez 20 lat będą uiszczać coroczną opłatę za przekształcenie w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz przedstawił różne możliwości otrzymania dofinansowania i plany ich wykorzystania.

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card