buy medication online
 
Rekrutacja do projektu "Dać szansę" Drukuj
31.01.2019.

Logo


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dać szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Wspierania i Edukacji Rynku Pracy w Łomży oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Projekt „Dać szansę” adresowany jest do 23 osób z terenu gminy Ciechanowiec (w tym 13 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej i 10 osób uczących się od 16 do 18 roku życia) - zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i kursów takich jak:
1. Dla osób dorosłych:
- BHP – trwający 8 godzin,
- Pierwsza pomoc – trwający 18 godzin ( 3 dni po 6 godzin),
- Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – trwający 20 godzin ( 2 dni po 7 godzin i 1 dzień po 6 godzin),
- Operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych – trwający 67 godzin ( 8 dni po 6,5 godziny),
- Opiekun dziecięcy wraz z przewozem dzieci – trwający 60 godzin ( 10 dni po 6 godzin),
- Robotnik gospodarczy – trwający 90 godzin ( 12 dni po 7,5 godziny).
2. Dla młodzieży:
- Patent sternika motorowodnego – trwający 24 godziny ( 4 dni po 6 godzin),
- Florysta – trwający 30 godzin ( 5 dni po 6 godzin),
- ECDL BASE – trwający 72 godziny ( 12 dni po 6 godzin).

Ponadto beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2019 roku.
Wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 15 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 12 57
 


 

 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card