Czy grozi nam powódź? Drukuj
20.03.2006.


Jak każdego roku marzec i kwiecień są okresem zagrożenia powodziowego w naszej gminie, ze względu na roztopy powodujące okresowe podniesienie poziomu wody na Nurcu. Obiektami, które są zagrożone podtopieniami w tym okresie są: w Ciechanowcu - jaz na Nurcu i jedno gospodarstwo na ulicy Wspólnej, w Zadobrzu – dwa gospodarstwa, w Bujence – jedno gospodarstwo.

W Ciechanowcu stale działa Komitet Przeciwpowodziowy Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miejskim. W chwili ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego wprowadzone będą całodobowe dyżury członków Komitetu. Prowadzony jest stały nadzór stanów alarmowych wody na Nurcu.

W chwili obecnej nie występuje bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Czy grozi nam powódź?

 

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl