Program
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.03.2019.

Na siódmej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz jego krajobrazu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023.

Radni zapoznali się także z informacjami o realizacji w VII kadencji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ciechanowcu za rok 2019.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- spotkaniu w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, na którym omawiano oznakowanie obwodnicy Ciechanowca oraz remont drogi nr 690 - wykonawcy planują zakończenie prac w tym roku;
- spotkaniu ze Zbigniewem Bocianem, dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który poinformował o planach inwestycyjnych na 2019 r., dotyczących m.in. Ciechanowca - oczyszczeniu Stawu Młyńskiego i budowie zbiornika retencyjnego na Nurcu (koło mostu) - z bulwarami i miejscem rekreacyjnym;
- zakończeniu wyborów w jednostkach pomocniczych gminy;
- zakończeniu przetargu na rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
- podpisaniu umowy z firmą Blue Gaz Sp. z o.o. na gazyfikację Ciechanowca - prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2019 r. i zakończyć w połowie 2021 r.;
- ogłoszenia przetargu na przebudowę placu przy ul. Mickiewicza;
- ogłoszeniu zapytania ofertowego na malowanie znaków poziomych na drogach gminnych;
- złożeniu dwóch wniosków w ramach programu Erasmus+, Akcja:  na "Mobilność osób w dziedzinie młodzieży (40 uczniów) i Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (44 nauczycieli);
- pracach przy sporządzaniu analizy gospodarki odpadami w gminie;
- planach złożenia w 2019 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów ulic w Ciechanowcu;
- planach złożenia w 2020 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg wiejskich;
- planach ogłoszenia w marcu przetargu ustnego na dzierżawę należących do gminy gruntów rolnych;
- przygotowywaniu projektu odnowienia Stadionu Miejskiego, na który dofinansowanie można pozyskać z programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Burmistrz zachęcał sołectwa do skorzystania z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego (nabór wniosków trwa do 22 marca). Wspomniał też o problemie zagospodarowania budynku po gimnazjum i pomysłach na jego wykorzystanie.


Sesja Rady Miejskiej
 

Informator

Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 26 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: dmuchańce, animacje i zabawy w plenerze, Rodzinne Zawody Wędkarskie... »»
 
Zaproszenie na wernisaż wystawy
Zaproszenie na wystawę w Muzeum RolnictwaMuzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka zaprasza 23 maja o godz. 12.00 na otwarcie wystawy "Białoruskie Stroje Ludowe" z kolekcji Białoruskiego Pańtwowego Muzeum Architektury Narodowej i Życia Codziennego.. »»
 
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń
Herb Ciechanowca
Burmistrz Ciechanowca informuje, że 16 maja 2019 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń z zakresu społeczeństwa obywatelskiego... »»
 
Rolnicze badania ankietowe 2019 r.
Badania ankietowe w 2014 r.Od 1 czerwca 2019 r. będą realizowane badania dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego... »»
 
Jarmark Świętojański - zapraszamy wystawców i przedsiębiorców
Jarmark Świętojański - zapraszamy wystawców i przedsiębiorcówBurmistrz Ciechanowca zaprasza wystawców i przedsiębiorców, twórców ludowych, producentów potraw regionalnych, do bezpłatnego udziału w Jarmarku Świętojańskim... »»
 
Wypożyczalnia rowerów przy Punkcie Informacji Turystycznej
Wypożyczalnia rowerów przy Punkcie Informacji Turystycznej
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu uruchomił wypożyczalnię rowerów, która obecnie mieści się przy Punkcie Informacji Turystycznej pl. 3 Maja 31. Czynna w godzinach otwarcia PIT... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl