Walne zebranie działkowców Drukuj
28.03.2006.


W sobotę, 25 marca 2006 roku, odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego sprawozdawczo - wyborcze walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Gruszą”.

Ustępujące władze ROD „Pod Gruszą” przedstawiły sprawozdanie z działalności w minionym roku i podsumowanie działalności w upływającej kadencji. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. Ustępujący Zarząd przedstawił propozycję działań w latach przyszłych, i po dyskusji, walne zebranie przyjęło „Otwarty plan działalności na lata 200 –2010”.

Przeprowadzone zostały wybory do władz - wybrano siedmioosobowy zarząd oraz dwie pięcioosobowe komisje: rewizyjną i rozjemczą. Został także wybrany delegat ROD „Pod Gruszą” na zjazd wojewódzki Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dyspozycji ROD „Pod Gruszą” pozostaje 80 działek, z których użytkowanych jest 49. Zarząd i członkowie serdecznie zapraszają wszystkich chętnych, w wypadku dużej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość wydzielenia dodatkowych działek.

Telefon kontaktowy: Prezes ROD „Pod Gruszą” - 505 677 251

Walne zebranie działkowców

Walne zebranie działkowców

Walne zebranie działkowców

 

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl