buy medication online
 
Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec Drukuj
25.04.2019.

Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie umowy z firmą „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz, która wygrała ogłoszone wcześniej przetargi na realizację inwestycji w Gminie Ciechanowiec. 
 
Pierwsza umowa dotyczy projektu pod nazwą „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Koszt inwestycji wyniesie 360 771,02 zł. Prace rozpoczną się po 23 kwietnia, a zakończą do 14 czerwca 2019 r.

Druga umowa dotyczy inwestycji „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, która będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Całkowity koszt inwestycji to 569 937,85 zł. Realizacja rzeczowa inwestycji ma się rozpocząć po 23 kwietnia, a zakończyć do 20 sierpnia 2019 r.
 
 
 Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec

Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec

fot. Z. Poniatowski MPI

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card