Program
Egzamin gimnazjalny Drukuj
04.05.2006.

W dniach 26–27 kwietnia 2006 roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II odbył się egzamin uczniów klas trzecich. W środę uczniowie uzupełniali arkusz zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, w czwartek - z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Każda część egzaminu trwała 120 minut, przeprowadzona była w obecności specjalnie powołanych komisji.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Zgodnie z przepisami, wyniki egzaminu uczniowie poznają najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli przed 16 czerwca, i będą mogli sprawdzić je samodzielnie na stronach OKE po wpisaniu kodu ucznia i hasła.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 

 

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl