Inwestycje drogowe w mieście Drukuj
10.08.2006.

7 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku ulic 3-go Maja i Mickiewicza. W ciągu najbliższych dni rozpoczną się prace, które potrwają do końca listopada. Zakres prac przewiduje wykonanie robót nawierzchniowych, przebudowę kanału deszczowego, przebudowę kanalizacji, kabli i kabli światłowodowych oraz wykonanie chodników.

W bieżącym roku kończy się cykl inwestycyjny (obejmujący sporządzenie dokumentacji technicznych, uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz pozyskanie środków finansowych), co zaowocowało dużą liczbą prac inwestycyjnych wykonywanych obecnie na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

W Ciechanowcu trwają prace na drogach gminnych, pozostających w zarządzie Burmistrza Ciechanowca - na ulicach Polskiej, Szkolnej i Wojska Polskiego budowana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa, przebudowywana sieć wodociągowa, a zakończy prace ułożenie nawierzchni bitumicznej i wykonanie chodników.

Nawierzchnia bitumiczna kładziona jest też na ulicach: Lipowej, Brzozowej, Klonowej i Sosnowej, a została już położona na ulicach: Kozarskiej, Akacjowej i Świerkowej w ramach projektu pod nazwą "Poprawa transgranicznej dostępnpści i spójności komunikacyjnej Miasta Ciechanowiec" z programu "INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 Polska - Białoruś - Ukraina". 

Prowadzone są prace przy modernizacji ciechanowieckiej oczyszczalni ścieków. Następnymi pracami jakie rozpoczną się na terenie miasta i gminy są: remonty budynków OSP i Komendy Policji, remont parkingów przy pl. 3-go Maja oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i utwardzonego pobocza na drogach gminnych w miejscowościach: Kułaki, Pobikry, Koce-Schaby, Przybyszyn i Kosiorki.

 

Inwestycje drogowe w mieście 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl