Nowy rok szkolny Drukuj
05.09.2006.

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło w naszej gminie ponad 2000 uczniów. We wszystkich szkołach zorganizowano uroczystości, na których spotkali się uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Po części oficjalnej rozpoczęły się spotkania klasowe – pierwszaki poznawały swoich wychowawców, starsze klasy witały swoich nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu – w szkole zatrudnionych jest 42 nauczycieli – czworo z nich zdobyło ostatnio tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W tym roku naukę rozpoczęło 489 uczniów, z tego 64 to uczniowie “zerówki”. 370 dzieci jest dowożonych do szkoły 5 autobusami – najdłuższe trasy to objazd 40 km do Czajów i 36 km do Pobikier. Dzieci oczekujące po zajęciach lekcyjnych na odjazd autokaru mogą skorzystać z biblioteki multimedialnej i świetlicy, gdzie pozostają pod opieką wychowawców.

Szkoła w Ciechanowcu, tak jak pozostałe szkoły podstawowe z naszej gminy, przystąpiła do pilotażowego programu nauki języka angielskiego – w klasach pierwszych w ramach godzin lekcyjnych, dwa razy tygodniowo dzieci będą poznawać podstawy języka angielskiego. W szkole powstało Centrum Informacji Multimedialnej – zainstalowano cztery nowe zestawy komputerowe z dodatkowym wyposażeniem i pełnym oprogramowaniem. Od tego roku w szkole mieści się oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. Szkoła dysponuje stołówką. Część obiadów dofinansowywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Szkoła kontynuuje też akcję dożywiania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z Piekarnią “Kobus” i “Stołem Polskim” oraz innymi sponsorami. W czasie wakacji odnowiono dwie sale lekcyjne, korytarz w szatni i cztery uczniowskie łazienki.

Szkoła Podstawowa w Łempicach – naukę podjęło 46 dzieci, 10 to uczniowie “zerówki”. Szkoła intensywnie przygotowywała się latem na przyjęcie dzieci – odmalowano trzy sale lekcyjne, dwie łazienki, korytarze, pokój nauczycielski i gabinet oraz stolarkę okienną i drzwiową.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym – 43 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny (8 w “zerówce”).
Na powitanie dzieci odnowiono salę gimnastyczną i historyczną oraz urządzono nowy skalniak przed szkołą.W szkole powstała pracownia komputerowa wyposażona w 10 nowych komputerów, drukarkę, laptopa i projektor multimedialny.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
– rozpoczęło naukę 414 uczniów, 183 w I klasie. W szkole uczy 32 nauczycieli. W czasie wakacji odmalowano aulę, korytarz na I piętrze i pokryto akrylem podłogi. Zostały także przygotowane kosztorysy zagospodarowania boiska szkolnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza – w tym roku 985 uczniów będzie pobierać nauki w ZSOiZ - 323 w Liceum Ogólnokształcącym (132 w I klasie), 27 w Liceum Profilowanym, 98 w Zasadniczej Szkole Zawodowej (51 w I klasie), 54 w Technikum, 198 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 285 w szkołach policealnych. Rada pedagogiczna składa się z 47 osób, w tym roku przybyło czterech nowych nauczycieli: przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w tym roku, mają zwiększoną liczbę godzin z matematyki, ponieważ będą za trzy lata zdawać obowiązkowo ten przedmiot na maturze. W szkole będzie prowadzony Dziennik Elektroniczny, który ułatwi rodzicom dzieci śledzenie ich postępów w nauce. W czasie wakacji m. in. odnowiono posadzkę w sali gimnastycznej, wyremontowano dwie sale lekcyjne, odnowiono kuchnię i kotłownię w internacie, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano plany termomodernizacji szkoły i internatu.
 

Nowy rok szkolny 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl