Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Drukuj


Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w CiechanowcuPrzedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działa w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

  • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

  • naprawa, konserwacja, bieżące utrzymanie i budowa dróg będących w zarządzie Gminy,

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,

  • prowadzenie prac budowlanych i remontowych,

  • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

 Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. (86) 277 10 42
e-mail: fare@ciechanowiec.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl