Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Drukuj


Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w CiechanowcuPrzedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działa w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

  • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

  • naprawa, konserwacja, bieżące utrzymanie i budowa dróg będących w zarządzie Gminy,

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,

  • prowadzenie prac budowlanych i remontowych,

  • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

 Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. (86) 277 10 42
e-mail: fare@ciechanowiec.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 
Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl