Gry polityczne Drukuj
04.01.2007.

29 grudnia 2006 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Dotyczyła ona wyłącznie zmian budżetowych. Konkretnie chodziło o zmianę kredytu krótkoterminowego na długoterminowy w celu uniknięcia płacenia przez gminę bardzo wysokich odsetek. Kredyt ten został zaciągnięty przez poprzedniego Burmistrza na „modernizację oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu”, która realizowana była w ramach unijnego programu ZPORR. Zwrot pieniędzy z funduszu ZPORR na spłatę tegoż kredytu może nastąpić dopiero w kwietniu 2007 roku. W celu uniknięcia karnych odsetek radni Rady Miejskiej powinni podjąć stosowną uchwałę. W przypadku nie podjęcia tej uchwały gmina musiałaby płacić odsetki karne w kwocie około 30 000 złotych miesięcznie, czyli sumując za wszystkie miesiące odsetki wyniosłyby do 120 000 złotych. I tu właśnie pojawił się problem. W głosowaniu na tejże sesji 7 radnych na 14 obecnych, którzy należą do Klubu Radnych „Ciechanowiec” wstrzymało się od głosu, co spowodowało że uchwała była nieważna, a konsekwencją tej postawy miały być właśnie karne odsetki. Po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego Rady odbyło się powtórne głosowanie i jeden z radnych Klubu „Ciechanowiec” zmienił zdanie i zagłosował za uchwałą. Tym razem finanse miasta zostały uratowane. Ale co będzie następnym razem?
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl