Ukazał się II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego Drukuj
05.01.2007.

W ubiegłym roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, aby móc prezentować osiągnięcia naukowo – badawcze placówki, upowszechniać wiedzę na temat historii pogranicza mazowiecko-podlaskiego oraz publikować wyniki ciekawych badań prowadzonych przez regionalnych badaczy, powołano do życia Ciechanowiecki Rocznik Muzealny.

Ta działalność jest kontynuowana – ukazał się właśnie, poświęcony pamięci mgr Kazimierza Uszyńskiego (1931–2006), twórcy i wieloletniego dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego.

Tak jak w poprzednim tomie na łamach Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego, obok pracowników merytorycznych Muzeum Rolnictwa, swoje publikacje zamieścili regionalni badacze, na co dzień współpracujący z ciechanowiecką placówką (w założeniu – Ciechanowiecki Rocznik Muzealny jest otwarty na publikacje zgłaszane przez każdego badacza, który w swoich badaniach podejmuje problematykę regionalną, związaną głównie z północno-wschodnim Mazowszem i Podlasiem).

W II tomie Rocznika został zachowany układ dzielący prezentowane teksty na: Muzealia - Ksiądz Krzysztof Kluk, Dawniej i dziś, Biografie – Noty biograficzne i Varia, ale pojawiły się też nowe rozdziały: Studia źródłoznawcze, Sprawozdania, Z żałobnej karty.

Tematyka zamieszczonych publikacji jest bardzo różnorodna: od historii regionu, poprzez biografie, folklor podlasko-mazowiecki, problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz ekologią i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, do prezentacji wspomnień i materiałów źródłowych dotyczących historii Podlasia.

Sprzedaż Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego jest prowadzona bezpośredno i wysyłkowo w Muzeum Rolnictwa. Zamówienia można składać telefonicznie i listownie. Cena 13 PLN.


Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 0- 86 277 13 28
e-mail: muzeum.rol@wp.pl

 
II tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl