buy medication online
 
Nowe miejsca pracy w Ciechanowcu Drukuj
16.01.2007.

 Baner "Deco Taras"

Kierownictwo spółki Deco Taras rozpoczęło rozmowy z kandydatami na pracowników. Na rozmowy wstępne, które będą się odbywały w dniach 15 i 16 stycznia, po analizie ok. 200 podań o pracę, zaproszono 37 osób – kandydatów na stanowiska w administracji.

Powstała w 2005 roku spółka Deco Taras w grudniu 2006 roku uzyskała dofinansowanie w ramach III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, które jest ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw (Na realizację Działania przewidziano kwotę 56.494.658 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast drugie tyle środków pochodzić będzie z budżetu państwa).

Pierwsze maszyny mają przyjechać do Ciechanowca pod koniec lutego, i po okresie rozruchu, na początku marca powinna rozpocząć się już produkcja w Zakładzie nr 1 na ul. Wspólnej.

Kierownictwo Deco Taras planuje przedstawienie, na początku lutego, członkom Rady i Urzędu Miasta planów rozwoju spółki. Po uzyskaniu poparcia dla zamierzonych działań, ruszy proces adaptacji budynku przy ul. Drohickiej na Zakład nr 2.

Przy okazji informujemy, że nadal istnieje możliwość składania podań na adres:


Deco Taras Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Tadeusz Łochnicki
18-230 Ciechanowiec
ul. Wspólna 35
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card