Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych Drukuj
18.01.2007.

17 stycznia 2007 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych, w którym uczestniczyli Burmistrz Ciechanowca, Inspektor Oświaty, pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy oraz dyrektorzy Zasadniczych Szkół Zawodowych i przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pacy, Ochotniczych Hufców Pracy, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Młodociani pracownicy to (zgodnie z Kodeksem Pracy) młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywanie określonej pracy. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej - zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

W czasie spotkania rozmawiano o współpracy z Urzędem Miejskim w sprawach dotyczących kształcenia młodocianych pracowników, wymaganiach jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie kosztów tego kształcenia, przepisach BHP, prowadzeniu dokumentacji oraz kłopotach ze szkoleniem w zawodach pozaszkolnych (np.: kowal, młynarz, itp.).

Przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy poinformował o możliwości stworzenia od 1 września 2007 roku etatu wychowawcy OHP w Ciechanowcu, jeśli będzie odpowiednia liczba uczniów i zainteresowanie pracodawców. Pracownik OHP byłby pośrednikiem między uczniami, pracodawcami, szkołą i urzędami.
 
Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych

Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych
 
Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl