Walne zebranie Spółki Wodnej "Nurczanka" Drukuj
23.02.2007.

Delegaci na walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka” zebrali się 16 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Gośćmi byli Burmistrz i zastępca Burmistrza Ciechanowca oraz przedstawiciele Rejonowego Kierownictwa Robót Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem.
   
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z prac wykonanych w roku ubiegłym. W tym czasie wykonano prace na sumę 41 tys. zł – obkoszono rowy melioracyjne na długości 56, 5 km, odmulono 9 km rowów i 12 studzienek drenażowych oraz naprawiono 15 awarii drenarskich.

Na rok 2007 zaplanowano prace na sumę ok. 48 tys. zł, czyli obkoszenie wszystkich i odmulenie 11 km rowów melioracyjnych. Awarie drenarskie będą naprawiane w miarę ich zgłaszania.

Delegatom poddano pod głosowanie dwa wnioski: pierwszy dotyczący zmiany w Statucie i drugi o podwyższeniu składki. Oba wnioski odrzucono większością głosów.

Zarząd Spółki Wodnej “Nurczanka” podziękował władzom gminnym, które od kilku lat udzielają wydatnej pomocy finansowej. Także w tym roku “Nurczanka” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.

 
Walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka”

Walne zebranie Spółki Wodnej “Nurczanka”

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl