Pozyskiwanie funduszy przez ZSOiZ Drukuj
11.04.2007.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu aktywnie poszukuje funduszy na sfinansowanie swoich zamierzeń. W tym roku nauczyciele i dyrekcja ZSOiZ przygotowali ok. 10 projektów, które złożyli w różnych instytucjach realizujących programy grantowe.
   
ZSOiZ uczestniczy m.in.: w realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ogólnopolskim konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „JANKO MUZYKANT”, w programie „RÓWNAĆ SZANSE” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży czy też w „BLISKO BOISKO” - programie budowy boisk z trawy syntetycznej umożliwiających całoroczną, bezpieczną grę w piłkę prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A. i PZU Życie SA.

W tym roku dwa projekty złożone przez ZSOIZ zostały zakwalifikowane do realizacji. Pierwszy projekt złożony w programie „AKTYWNA SZKOŁA” realizowanym przez Oddział Białostocki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, przewidywał przeznaczenie przyznanych 30 tys. zł na wyrównanie szans edukacyjnych - zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, przygotowujące do matury i na studia itp. Drugi projekt, złożony w programie „NASZA SZKOŁA” - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest nieco większy: oprócz wyrównywania szans edukacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych czy przygotowujących do matury i na studia, przewiduje też doskonalenie nauczycieli czy organizowanie wyjazdów edukacyjnych (przyznano 100 tys. zł).

Niestety, ponieważ oba projekty: „AKTYWNA SZKOŁA” i „NASZA SZKOŁA” finansowane są częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 2.1 - “Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie”, a przepisy zezwalają na korzystanie tylko z jednej dotacji w ramach Działania, ZSOiZ musi zrezygnować z jednego z grantów.

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl