Ciechanowiecki Pomnik Nieznanego Żołnierza
07.11.2008.

Pomniki i mogiły upamiętniające poległych w czasie walk wyzwoleńczych rozsiane są po całym Ciechanowcu i okolicznych wsiach. Najbardziej znanym miejscem pamięci narodowej jest Pomnik Nieznanego Żołnierza u zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza, gdzie odbywa się większość uroczystości miejskich.
   
W czasie wojny polsko-bolszewickiej w Ciechanowcu i jego najbliższych okolicach w dniach 1-3 sierpnia 1920 roku trwały walki Armii Polskiej z Armią Czerwoną, co przeszło do historii pod nazwą Bój w obszarze Ciechanowca lub Walki odwrotowe pod Ciechanowcem. Po zakończeniu wojny, kiedy młodzi mężczyźni zostali zdemobilizowani i powrócili do domów, powstało w Ciechanowcu Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej. To właśnie ciechanowiecka młodzież postanowiła wybudować w czynie społecznym Pomnik Nieznanego Żołnierza. W celu zdobycia funduszy organizowano przedstawienia teatralne, koncerty orkiestry dętej, zabawy publiczne połączone z loterią fantową.
   
3 maja 1928 roku, na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w Ciechanowcu, postawiono trójczłonowy obelisk, ozdobiony Orderem Virtuti Militari i zwieńczony orłem, z napisem Cześć Ich pamięci! Poległym w walce za Wiarę i Ojczyznę w roku 1920 nad Nurcem. Pomnik poświęcono 19 sierpnia 1928 roku.
   
Pomnik uległ uszkodzeniu w 1939 roku, po zajęciu Ciechanowca przez Sowietów, którzy postanowili go zniszczyć. Z obelisku zrzucono orła i usunięto tablicę z napisem. Ryszard Dybowski, który przechowywał uszkodzoną figurkę, przy pomocy plastyka Sławomira Chudzika odtworzył brakujące nogi orła i odlał w pracowni Romana Murawskiego kopię oryginału. W 1988 roku orzeł został ponownie umieszczony na obelisku. W roku obecnym z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Urząd Miejski na miejscu zatartych napisów umieścił nowe tablice.
   
Oprócz obelisku na tym miejscu pamięci narodowej znajduje się postawiony w 1988 roku krzyż Powstańcom z roku 1831 i 1862-4, oraz ufundowane przez Związek Sybiraków: w 1999 roku - głaz i krzyże poświęcone Ofiarom Sybiru 1939-1947 i w 2004 roku - głaz upamiętniający mieszkańców Ciechanowca i okolic zamordowanych przez NKWD pod Zabłudowem.Ciechanowiecki Pomnik Nieznanego Żołnierza

Ciechanowiecki Pomnik Nieznanego Żołnierza