Nowe wydawnictwa promocyjne
16.01.2012.
 Nowe wydawnictwa promocyjne

Wraz z końcem roku Gmina Ciechanowiec zakończyła realizację projektu pod nazwą „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno-turystycznych o Gminie Ciechanowiec”, współfinansowanego z tzw.: "Małych Projektów" czyli ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Wniosek o dofinansowanie składany był do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównym zamierzeniem projektu było opracowanie i przygotowanie wydawnictw promocyjnych, które ułatwią turystom poznanie potencjału turystycznego regionu, bogatego dziedzictwa kulturowego i kalendarza imprez odbywających się w Ciechanowcu. Wydany został folder reklamowy pt. "Ciechanowiec brama na Podlasie", przewodnik turystyczny "Ciechanowiec i okolice" oraz aktualna mapa turystyczna miasta i gminy. Wszystkie wydawnictwa zostały opracowane w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Wydawnictwa będą dystrybuowane w kraju m.in.: na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, w Katowicach na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOB, w Warszawie na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT WARSAW, w Poznaniu na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON. Wraz z ofertą promującą Podlasie, przygotowaną przez Podlaską Organizację Turystyczną (PROT), trafią także na stoiska regionalne i narodowe za granicę - na targi turystyczne do Niemiec, Włoch, Belgii i Wielkiej Brytanii.


Nowe wydawnictwa promocyjne

Nowe wydawnictwa promocyjne

Nowe wydawnictwa promocyjne