XXVI sesja Rady Miejskiej
19.05.2017.

Podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017.

Radni przyjęli bez odczytywania: sprawozdanie z realizacji w roku 2016 rocznego i  wieloletniego Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz informację na temat naboru do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

W sprawozdaniu z prac między sesjami Burmistrz Ciechanowca:
– powiedział o zakończeniu remontu łącznika pomiędzy tamą a ulica Kozarską oraz o pracach trwających na ulicy Wierzbowej i chodniku, który dzięki zgodzie mieszkańców na przesunięcie ogrodzeń, uda się zrobić w stałej szerokości na całej długości remontowanego odcinka ulicy Wierzbowej; 
– poinformował, że pod koniec maja Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ma podpisać umowę na wykonanie projektu obwodnicy; 
– odczytał pismo PZDW w Białymstoku wyjaśniające dlaczego remont drogi Ciechanowiec – Ostrożany jeszcze się nie rozpoczął;
– pogratulował wędkarzom przeprowadzenia akcji sprzątania zalewu i rzeki Nurzec, podkreślając, że inicjatorem sprzątania był Zarząd Koła Wędkarskiego „Jazgarz” w Ciechanowcu przy współpracy strażaków; 
– poinformował, że z terenu Muzeum Rolnictwa zostało przewiezionych 38 macew na Cmentarz Żydowski i w tej chwili są tam łącznie 72 macewy;
– przekazał informację o wysłaniu uzupełnienia do wniosku na uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 
– w sprawie ponownego przetargu na Bibliotekę poinformował, że otwarcie ofert nastąpi 29 maja;
– przekazał informację o spotkaniu z przedstawicielami Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., jakie miało miejsce dzień przed sesją, w sprawie budowy linii gazociągu, która ma przebiegać przez Gminę Ciechanowiec (ulotki i mapy poniżej do pobrania);
– poinformował o innym spotkaniu w sprawie gazu, tym razem z Polską Spółką Gazownictwa, która zajmuje się dystrybucją gazu. Firma zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnianie ankiet mających na celu poznanie zapotrzebowania mieszkańców na gaz ziemny co umożliwi ocenę czy budowa gazociągu dystrybucyjnego w Gminie Ciechanowiec jest ekonomicznie i technicznie możliwa do wykonania. 
 
Ankiety dotyczące oceny zapotrzebowania na gaz ziemny można pobrać ze strony www.ciechanowiec.pl lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pok. nr. 15.

W sprawach różnych Burmistrz odpowiedział na wiele pytań dotyczących obwodnicy, gazociągu, wykupienia gruntów PKS-u, naboru dzieci do Przedszkola, „zieleniaka”, terenów inwestycyjnych oraz dróg i chodników na terenie Ciechanowca.

Do pobrania:
- ulotka informacyjna - Połączenia międzysystemowe Polska-Litwa (.pdf)
- mapa połączenia gazowego Polska – Litwa na terenie gminy Ciechanowiec (.pdf)
- ankieta zapotrzebowania na gaz ziemny (.doc)

 
          Sesja Rady Miejskiej