Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca
31.01.2011.

 


Logo 

 

Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709 637,55 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jest w radiotelefon samochodowy, radio z odtwarzaczem oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe. Uzyskane dofinansowanie w 2011 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania wyniosło 603 191,90 zł.