Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
02.02.2018.

Burmistrz Ciechanowca określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 będzie można składać od 12 do 19  lutego 2018 r., wnioski o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - od 20 lutego do 15 marca 2018 r., a wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej od 31 marca do 14 kwietnia 2018 r.
 
Z całym terminarzem można się zapoznać w załącznikach do Zarządzenia Burmistrza Ciechanowca.
 
Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca nr 262/18 z dn. 26.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym...
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ciechanowcu nr 147/XXIV/17 z dn. 27.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec...
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ciechanowcu nr 148/XXIV/17 z dn. 27.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów...