Zaproszenie do wypełnienia ankiety
13.02.2018.

Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” dokonuje ewaluacji wdrażania LSR i funkcjonowania LGD. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie zbadanie efektywności i prawidłowości podjętych działań.    
 
Wypełnione ankiety można dostarczyć osobiście/pocztą do biura Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” ul. Mickiewicza 1a, pok. 40, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Gminy) lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bramanapodlasie.pl do piątku 16 lutego 2018 r.
 
W załączeniu:
 
                           

Specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji
Stowarzyszenie LGD "Brama na Podlasie"
Agata Gołaszewska